Informace

Vytisknout článek

Snižte množství zranitelností vyžadujících okamžitou nápravu až o 97%


Technologie prediktivní prioritizace hrozeb společnosti Tenable umožňuje zákazníkům soustředit se na eliminaci nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb.

Množství zranitelností se během posledních dvou let téměř zdvojnásobilo. Ale počet zranitelností, které byly zjištěny, je pouhým zlomkem všech zranitelností. Řešení Tenable pro prediktivní prioritizaci hrozeb – Predictive Prioritization – vám umožní eliminovat veškeré významné zranitelnosti.


Predictive Prioritization umožňuje organizacím soustředit se na 3% nejdůležitějších hrozeb.

Predictive Prioritization kombinuje informace o zranitelnostech a hrozbách získané společností Tenable a třetími stranami s pokročilým algoritmem vyvinutým Tenable Research. Každá zranitelnost nyní získává tzv. vyhodnocení priority hrozby (Vulnerability Priority Rating, VPR), která je výsledkem analýz a každodenně se aktualizuje.

Jak to funguje
  • Prioritizace hrozeb je vypočítávaná v nočních hodinách pro více než 109 tisíc zranitelností
  • Model předpovídá, zda bude daná zranitelnost využita v blízké budoucnosti
  • Ke každé zranitelnosti je přiřazena její priorita ohrožení na stupni od 0 do 10
  • Výsledkem je 97% snížení počtu zranitelností, které vyžadují okamžitou reakci
Přínosy této koncepce
  • Integrace do Tenable.sc a Tenable.io. Není nutné využívat žádný přídavný produkt pro prioritizaci hrozeb.
  • 97% redukce zranitelností, které nemusí být řešeny přednostně. Neztrácíte čas a neinvestujete své úsilí do patchů u zranitelností, které znamenají pouze teoretické riziko.
  • Příprava na budoucí hrozby. Kombinací inteligentního zpracování informací o hrozbách a učících se strojových algoritmech můžete identifikovat zranitelnosti, ktreré budou velmi pravděpodobně využity v blízké budoucnosti.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách Tenable Predictive Prioritization.

Podrobnější informace

Prezentace Tenable Predictive Prioritization – Focus On What Matters Most
Plánované webináře Tenable a webináře "na vyžádání" (včetně tématu Predictive Prioritization)


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení Tenable.


Jiří Bednář, 2. května 2019