Informace

Vytisknout článek

Nový partnerský program VMware Partner Connect


Na konferenci Partner Leadership Summit představila společnost VMware výrazně zjednodušený, flexibilní partnerský program VMware Partner Connect, který bude spuštěn počátkem příštího roku. Cílem programu je zjednodušit model spolupráce s partnery, nabídnout více možností a podpořit inovace.

Program VMware Partner Connect umožní partnerům spolupracovat se společností VMware způsobem, jaký vyhovuje jejich vlastním obchodním modelům. Díky programu VMware Partner Connect získají partneři větší flexibilitu při naplňování potřeb zákazníků a budou moci lépe využít příležitosti k prodeji technologií a služeb společnosti VMware. Partneři budou získávat ocenění a odměnu podle hodnoty poskytované zákazníkům, s jednoznačnější cestou k ziskovosti.

Program nabídne tři kategorie: Partner, Advanced Partner a Principal Partner. Do kategorie Principal Partner budou spadat nejkompetentnější partneři s certifikací Master Services Competency, kteří dokáží zákazníkům pomoci s výběrem a implementací řešení VMware pro různé strategické potřeby IT. Partneři v kategorii Principal budou získávat komplexní odměnu včetně pobídek k zavádění technologií a spotřebě služeb a budou mít prioritní postavení při společném obchodním plánování se společností VMware a společných prodejních příležitostech.

Společnost VMware bude od všech partnerů v novém programu očekávat, že prokáží základní úroveň schopností získáním certifikací VMware Solution Competency. Certifikace se zaměřují na prodejní dovednosti, znalost architektury a implementační schopnosti. S tím, jak budou partneři postupně investovat do zvyšování úrovně svých schopností a dosahovat nastavených hranic objemu prodeje či spotřeby služeb, budou mít možnost získávat vyšší odměnu, včetně vyšší marže při nákupu i prodeji nebo pobídek k implementaci a spotřebě.

Před spuštěním programu bude společnost VMware partnerům pomáhat s přípravou na nový model spolupráce a poskytovat jim podporu, zdroje a školení. Další informace o programu jsou k dispozici zde.

Nový certifikát Master Services Competency pro řešení VMware Cloud on AWS

Zákazníci od moderních technologií očekávají větší flexibilitu, rychlejší inovace, vyšší efektivitu a nižší náklady. Díky certifikaci Master Services Competency mohou partneři získat lepší znalosti, dovednosti a nástroje pro řešení potřeb digitální transformace v různých odvětvích. Pro zákazníky to znamená možnost spolupracovat s ověřenými partnery společnosti VMware, kteří disponují patřičnými zdroji, vědomostmi, dovednostmi a nástroji a dokáží proto úspěšně poskytovat služby spojené s novou generací technologií VMware.

Společnost VMware představila nový certifikát Master Services Competency pro řešení VMware Cloud on AWS. Jedná se o již pátý certifikát Master Services Competency, který společnost VMware nabízí. Partnerům umožňuje poskytovat profesionální služby k řešení VMware Cloud on AWS a nabízí jim vedle výhod v podobě prioritního angažování, lepšího sladění investic při implementaci u zákazníka, digitálních odznaků a generování poptávky také nezanedbatelné slevy na vzdělávání.

Inovace a pobídky u pokročilých technologií VMware

Ucelené portfolio řešení VMware pomáhá zákazníkům realizovat digitální transformaci od centrálního datového centra přes cloud po koncová zařízení, okraj sítě a IoT. Tím se partnerům otevírá bezpočet příležitostí k urychlení vlastního růstu a expanzi do nových segmentů trhu.

Nově VMware nabízí prodejní pobídku na podporu zájmu o hyperkonvergovanou infrastrukturu. Tato pobídka, HCI Partner Sales Incentive, je dostupná pouze prostřednictvím partnerů. Po omezenou dobu mohou zákazníci, kteří dosud nezavedli ve svém prostředí technologii VMware vSAN, mohou zakoupit licence vSAN pro tři uzly za cenu dvou.

Partneři, kteří získají certifikát Master Services Competency pro síťovou virtualizaci, nově získají vyšší odměny za dokončené implementace produktů.


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení VMware.


Jiří Bednář, 26. května 2019