Informace

Vytisknout článek

Arrow je distributorem Getvisibility v regionech Severní Amerika a EMEA


Tisková zpráva

Společnost Arrow Electronics oznámila, že podepsala distribuční smlouvu se společností Getvisibility pro regiony Severní Amerika a EMEA.

Podle této smlouvy bude společnost Arrow zajišťovat pro Getvisibility distribuci jejich produktů v regionu Severní Ameriky a EMEA, včetně souvisejících služeb podpory. Distribuce se bude týkat jak nových, tak stávajících zákazníků využívajících technologie a řešení od společnosti Getvisibility.

Data představují jádro činnosti prakticky každé organizace. Přesto se konvenčním kyberbezpečnostním řešením jen málokdy daří je účinně chránit. Přitom je současná doba érou digitální transformace a bezpečnost dat hraje v tomto procesu naprosto klíčovou úlohu. Jedním z hlavních problémů, kterým dnes organizace čelí, je neschopnost svá vlastní data přesně znát, zejména kde se nacházejí a kdo k nim přistupuje. A v kombinaci s přechodem do cloudu se proces správy bezpečnosti dat ještě dále komplikuje.

Společnost Getvisibility propojila umělou inteligenci se zpracováním přirozeného jazyka a výsledkem je inovativní řešení, které organizacím umožňuje účinně chránit svá nejdůležitější data díky přesné klasifikaci informací s využitím strojového učení.

„Řešení Getvisibility dokážou pomocí strojového učení klasifikovat obrovská množství dat, a mohou tak organizacím usnadnit migraci do cloudu a zajistit bezpečnější programy správy dat, což jim pomůže jak s vlastní bezpečností dat, tak s legislativními předpisy typu GDPR,“ řekl Ronan Murphy, ředitel společnosti Getvisibility. „Distribuční smlouva se společností Arrow Electronics přinese našim globálním zákazníkům a partnerům řadu významných přínosů.“

„Umělá inteligence bude hrát v ochraně před kybernetickými útoky stále dominantnější roli, neboť složitost a komplexnost těchto útoků neustále narůstá,“ řekl Alexis Brabant, vicepresident společnosti Arrow ECS pro obchod v regionu EMEA. „Řešení Getvisibility mohou našim partnerům pomoci reagovat na problémy a požadavky koncových zákazníků v oblasti bezpečnosti dat rychleji a efektivněji. V budoucnu budou umělá inteligence a strojové učení nepostradatelnými prvky ochrany před kybernetickými hrozbami.“


Jiří Bednář, 25. září 2019