Informace

Vytisknout článek

VMware pracuje na otvorených štandardoch virtualizácie


VMware svojim partnerom sprístupnil zdrojový kód VMware ESX Server, čím sa snaží zlepšiť svoje virtualizačné riešenie.

Začiatkom augusta informoval VMware, ktorý je svetovým lídrom v oblasti virtualizačného softvéru, o aktívnej spolupráci s významnými IT hráčmi ako AMD, BEA Systems, BMC Software, Broadcom, Cisco, Computer Associates International, Dell, Emulex, HP, IBM, Intel, Mellanox, Novell, QLogic a Red Hat. Spolupráca prebieha v oblasti tvorby robustného virtualizačného štandardu. Cieľom je zapojiť producentov z rôznych oblastí IT do procesu integrácie s technológiami VMware. VMware týmto sprístupňuje technologické poznatky, ktoré už sedem rokov ako líder trhu virtualizácie vyvíjal. Naviac poskytuje VMware pre svojich partnerov prístup k svojím zdrojovým kódom a rozhraniam prostredníctvom nového programu VMware Community Source, ktorého hlavnou úlohou je podpora partnerov v procese modelovania riešenia VMware ESX Server. Takouto výrobcami podporenou priemyselnou štandardizáciou sa prehlbuje integrácia platformy s veľkým množstvom aplikačného softvéru. Základným kameňom virtuálnej infraštruktúry sú takzvané open source Hypervisors. VMware partnerom teraz v rámci sprístupňovania kódov poskytuje všetky svoje rozhrania ako tzv. Virtual Machine Hypervisor Interfaces (VMHI), čím chce dosiahnuť vysokú mieru operability a nezávislosti na platforme. Otvorené Hypervisor štandardy sú zamerané na multiplatformovú podporu, komunikáciu API medzi Hypervisors a hostovacími operačnými systémami ako aj na formát Virtuálnych staníc (Virtual Machines).

Bližší popis Virtual Machine Hypervisor Interfaces nájdete na stránke:
http://www.vmware.com/standards/

Pôvodný článok nájdete na stránke:
http://www.vmware.com/news/releases/community_source.html


Frantisek Ferencik, 21. září 2005