Informace

Vytisknout článek

Tenable Lumin: zaměřte se na nejdůležitější zranitelnosti


Společnost Tenable nedávno představila nové inovace svých analytik pro odhalování zranitelností v řešení Tenable Lumin. Tyto inovace využívají metod strojového učení pro automatickou korelaci zranitelností a dat o hrozbách s kriticky důležitými aktivy v rámci jedné platformy.

Vůbec poprvé tak mohou mít organizace k dispozici přesná hodnocení, trendy a benchmarky svých kybernetických zranitelností podle důležitosti a pravděpodobnost, že zranitelnost bude opravdu využita. To organizacím umožní, aby změnily svůj přístup z ryze technologického na přístup založený na stanovení priorit řešení rizik a správném rozhodování s cílem snížení bezpečnostních rizik.V řešení Tenable Lumin představila společnost Tenable následující inovace:
  • Skóre kybernetických zranitelností: toto skóre je založeno na zranitelností dat, inteligentního zpracování informací o hrozbách a důležitosti aktiv. Je automaticky generováno algoritmy strojového učení v kombinaci s hodnocením Tenable Vulnerability Priority Rating (VPR) definujícím pravděpodobnost využití, a hodnocením Tenable Asset Criticality Rating (ACR) určujícím důležitost ovlivněných aktiv.
  • Benchmarking zranitelností: Organizace mohou nyní využít skóre kybernetických zranitelností pro srovnání oproti jiným organizacím ve svém odvětví, a změřit tak svou celkovou bezpečnostní pozici. Srovnávat mohou rovněž své interní skupiny či jednu proti druhé, například podle obchodních jednotek nebo geograficky.
  • Průvodce nápravou: Bezpečnostní týmy získají seznam s nejdůležitějšími doporučeními směrem k nápravě pro snížení zranitelností organizace. Podle technických a obchodních potřeb se mohou také zaměřit na specifické zranitelnosti a aktiva.
Měření zranitelností a jejich vyhodnocování od skóre po benchmarky dnes představuje výzvu pro všechny organizace. Přidání řešení Tenable Lumin do Tenable.io přinší zákazníkům ještě komplexnější řešení pro snížení jejich kybernetických hrozeb.

Dostupnost

Tenable Lumin může být standardně objednáván od 1. října 2019. Prvním zákazníkům (Early Adopters) nabídne Tenable do konce roku 2019 zvýhodněné ceny – pro podrobnější informace prosím kontaktujte náš tým pro řešení Tenable.


Jiří Bednář, 29. září 2019