Informace

Vytisknout článek

Vyhodnocení nasazení VMware ve vašich podmínkách


Assessment vSAN - Networking (NSX) - EUC
Náš team Arrow Professional Services pro vás v letním období od 1. 7. - 31. 8. 2017 připravil 3 speciální nabídky na vyhodnocení nasazení VMware ve vašich podmínkách.

Naše letní nabídka vám usnadní vaše rozhodování. Vybrat si můžete z těchto 3 assessmentů:

vSAN Assessment
Vyhodnocení (assessment) probíhá ve dvou fázích. V první fázi se u zákazníka nainstaluje na stávající virtuální infrastruktuře jeden virtuální stroj, který bude sbírat informace o provozu, zátěži diskového subsystému, a ty následně posílá do cloudového portálu, kde dojde k jeho vyhodnocení. Sběr dat může probíhat od jednoho týdne déle v závislosti na proměnlivosti zátěže v prostředí (měsíční uzávěrky, opakující se události apod.) Veškerá data jsou anonymizována, takže k podrobnějším informacím o virtuálním prostředí není možné se dostat bez informací, které jsou nastaveny ve sběrném virtuálním stroji.

V druhé fázi probíhá samotné vyhodnocení se zákazníkem, kdy se na základě získaných dat specifikuje, jaká je návratnost investic do vSAN, jakou optimální konfiguraci zvolit, co se týká kapacity, výkonnosti, apod., a zejména, které typy VM je výhodnější umístit do vSAN a s jakými parametry, a které se vyloženě na vSAN nehodí. Výstupy mohou být exportovány do různých formátů (Excel, PowerPoint apod.)

Požadovaná součinnost: umožnění instalace, 2-3 hodiny workshop pro prezentaci výsledků
Cena: 17 000,- Kč bez DPH


Networking assessment (NSX)
Assessment probíhá ve dvou fázích. V první fázi se u zákazníka na stávající virtuální infrastruktuře nainstaluje jeden virtuální stroj, který bude sbírat informace o provozu v síti, a tyto informace se budou následně analyzovat. Sběr dat může probíhat od jednoho týdne déle v závislosti na proměnlivosti zátěže v prostředí (měsíční uzávěrky, opakující se události apod.)

V druhé fázi probíhá samotné vyhodnocení se zákazníkem, kdy se na základě získaných dat specifikuje, jak jsou optimalizovány provoz v síti a pravidla firewallu, a jak lze s NSX přímo navrhnout pravidla, která budou optimalizována. Je nutno mít verzi vSphere s distribuovanými switchi, které jsou používány, je možno do vyhodnocení zapojit i fyzické switche, ty ale musí mít podporu pro NetFlow analýzy.

Požadovaná součinnost: umožnění instalace, 2-3 hodiny workshop pro prezentaci výsledků
Cena: 17 000,- Kč bez DPH


EUC Assessment
Assessment probíhá ve dvou fázích. V první fázi se vytipují uživatelé, kteří nejlépe reprezentují typy uživatelů, u kterých je plánováno převedení na virtuální desktopy. Na PC těchto uživatelů se nainstaluje malý agent, který v pravidelných intervalech sbírá informace o zátěži a zasílá je na virtuální stroj, který je propojen s cloud portálem, na kterém se data následně vyhodnocují. Sběr dat může probíhat různě dlouhou dobu v závislosti na proměnlivosti prostředí a pracovních návycích uživatelů (uzávěrky, akce apod.). Veškerá data jsou před odesláním na cloud portál anonymizována, takže na cloud portál nejsou posílána konkrétní identifikovatelná data (licence, jména uživatelů, PC apod.)

V druhé fázi probíhá samotné vyhodnocení se zákazníkem, kdy se na základě získaných dat specifikuje, jaká je návratnost VDI prostředí pro které typy uživatelů a jak optimálně nastavit parametry jednotlivých virtuálních desktopů, aby byl případný přechod co nejhladší. Výstupy mohou být exportovány do různých formátů (Excel, PowerPoint apod.)

Požadovaná součinnost: umožnění instalace, 2-3 hodiny workshop pro prezentaci výsledků
Cena: 17 000,- Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte:
Petr Dejmek
petr.dejmek@arrow.com
+420 736 750 128


Ingrid Zábranská, 14. června 2017