Informace

Vytisknout článek


Roadshow Evoluce v IT komunikacích - Praha


Akce pro koncové zákazníkyZveme Vás na Arrow Roadshow Evoluce v IT komunikacích

Požadavky na firemní síťovou infrastrukturu se neustále zvyšují, jde hlavně o:
· dostupnost 24/7
· možnosti automatizace nasazování nových prvků a prosazování změn u stávajících prvků
· vzájemná komunikace mezi síťovými a bezpečnostními prvky

Aby vaše infrastruktura byla kompletní, potřebuje mít perimetr doplněn o řešení, zajišťující bezpečný vzdálený přístup pro uživatele za perimetrem organizace.

Nejenom teoreticky, ale i prakticky Vám ukážeme, jak fungují technologie, která mění pohled na firemní sítě. Představíme Vám výhody, které přináší automatizace sítí, a to ve spojení s řešeními pro bezpečnost a vzdálený přístup, od společností Juniper Networks a Pulse Secure.

Firemní infrastruktura slouží ke komunikaci a tím pádem i k přesunu velkých objemů dat. Představíme Vám řešení Splunk, které prohledává, monitoruje, analyzuje a vizualizuje velké objemy dat.
Ve Splunku získáte nástroj, který:
· zabrání zneužití Vašich dat
· zlepší úroveň poskytovaných služeb
· zredukuje náklady.

Přesně to, co se po IT požaduje.

Prezentace budou doplněny o ukázky jednotlivých řešení a case study společnosti Actinet Informační systémy.

Těšíme se na Vaši účast.

S přátelským pozdravem

Arrow ECSAgenda

08:30Registrace

.

09:00Představení Arrow ECS
.
09:10Evoluce v komunikacích, Luděk Matoušek, Arrow

Moderní komunikační prostředky vyžadují bezprecedentní komunikační platformu s efektivním řízením, schopností plnit náročné, mnohdy kritické požadavky 24/7. Vývoj síťových architektur a architektury Junos OS. Moderní způsoby získávání telemetrických dat ze zařízení a analýza těchto dat.
.
09:50Moderní prvky Automatizace, Luděk Matoušek, Arrow

Nedílnou součástí požadavků na moderní IT infrastrukturu je schopnost reagovat rychle a efektivně na stále se měnící požadavky. Je nutné modifikovat parametry na základě restrikcí a pravidel. Automatizace nabývá na důležitosti. Jak toto řešíme?
Výhody automatizace a směřování k plně automatizované síti. Přehled automatizačního stacku v Junos OS.
Podpora nejoblíbenějších automatizačních nástrojů na Junos platformách. Ukázka generování šablon konfigurace a aplikace konfigurace pomocí nástroje Ansible.
.
10:20Success Story / Case study představená společností Actinet Informační systémy

Řešení segmentace DC na platformě Juniper SRX a její další využití v rámci DC.
.
10:40Moderní zabezpečení: NextGen Security,Rostislav Novák, Arrow

Zero Day ochrana(sandboxing), celkový pohled na ochranu proti vnějším a vnitřním hrozbám v síti.
Ukázka zachycení škodlivé aktivity šířené phishing emailem.

.
11:15Přestávka
.
11:40Pulse Secure, Rostislav Novák, Arrow

Řešení zabezpečeného přístupu do sítě, ochrany kritických aplikací a jejich citlivých dat na základě identit a zdraví koncových zařízení v síti.
Představení mobilní bezpečnosti v podnikovém prostředí. Mobilita: data stále k dispozici, aplikace vždy po ruce.
Ukázka provisioningu BYOD zařízení + distribuce nastavení a restrikcí.
.
12:20Data driven IT aneb jak využít Big Data pro celou firmu, Petr Věžník a Petr Vančák, Arrow

Big data, jejich potenciál, jak nás ovlivňují a proč je dobré s nimi umět pracovat. Jak rychle umíme reagovat na změny zdrojů a procesů firmy? Otázky které je nutné si klást dnes i zítra a umět na ně hledat odpovědi.

- Splunk –základní koncept a strategie
- Portfólio – hlavní oblasti využití
  • IT Operations
  • Aplication Performance Analytics
  • Security and Compliance
  • Business Analytics
  • Internet of Things
- Referenční případy, praktické zkušenosti a přínosy
.
13:00Diskuse
.
13:15Oběd
.