Informace

Vytisknout článek

VMware ACE


Zabezpečení a komfortní management virtuálních operačních systémů běžících na produktu VMware Workstation

Společnost VMware připravuje nový produkt zaměřený převážně na zlepšení zabezpečení virtuálních operačních systémů. Produkt se skládá ze dvou komponent VMware ACE Manager a VMware ACE Client a přinese sebou možnost nastavení bezpečnostních politik na stávající virtuální operační systémy, možnost nastavení upozornění na blížicí se konec platnosti evaluation klíčů nainstalovaných virtuálních operačních systémů, zašifrování obsahu souborů virtuálních operačních systémů, možnost nastavit přístupová práva na jednotlivé virtuální operační systémy, a standartizaci hardwarových komponentů. Produkt je řazen do skupiny Desktop produktů a má sloužit především v prostředích se vysokou potřebou poskytovat standardní desktopy externím subjektům (partnerům, dočasným pracovníkům apod.) a ke zjednodušení správy rozsáhlých interních desktop prostředí.

Blizší informace a možnost přihlásit se na testování produktu, naleznete na domovských stránkách společnosti VMware:
http://www.vmware.com/products/desktop/ace_features.html

Pavel Horak, 11. října 2004