Informace

Vytisknout článek

Tradiční aplikace nebo pronájem Microsoft Office 365?


V závěrečné páté části seriálu věnovaného cloudovým řešením Microsoftu se budeme věnovat srovnání efektivity provozování lokálních kancelářských aplikací v porovnání s pronájmem sady Microsoft Office v průběhu 5 let.

V dnešní době se vše zrychluje, a proto firmy hledají způsob, jak skokově transformovat spolupráci ve firmě. Jestliže je stávající řešení již zastaralé, máte dnes zhruba dvě možnosti. Tradiční pořízení nákupem specializovaných aplikací včetně serverů do vaší vlastní lokální serverovny nebo pronájem komplexního řešení kombinující aplikace (lokální nebo online) a cloudové služby. Příklad níže porovnává obě možnosti, lokální a pronajaté od Microsoftu.

Srovnáváme zde pořízení tradičního kompletního řešení, které je pouze částečně srovnatelné s řešením Office 365. Jde tedy o porovnání lokálního provozu řešení Windows Server, Exchange Server, Skype pro firmy včetně lokálního uložiště dokumentů (vysokou dostupnost služby si musí zajistit zákazník sám) oproti řešení v rámci Microsoft Office 365 s vysokou dostupností a nárokem na nejnovější verze. Příklad je kalkulován na firmě o 50 uživatelích.

Tradiční lokální řešení

Náklady na provozování kancelářských aplikací v tomto modelu zahrnují nákup serveru a příslušenství, softwarové licence, implementační a provozní náklady (elektřina, chlazení, zálohování).

V prvním roce čekají zákazníka investice ve výši 1,42 miliónu Kč, celkové náklady na vlastnictví (TCO) za pět let budou 1,87 miliónu Kč.* Zákazník bude provozovat kvalitní, ale jednoúčelové aplikace od různých dodavatelů pro e-mail, chat, kalendář, správu dokumentů, úložiště, videokonference, projekty, práce v týmu atd., které však nejsou vzájemně mezi sebou integrovány. Výjimkou je komplexní řešení od jednoho dodavatele. Zakoupené aplikace se po dobu svého životního cyklu obvykle nerozvíjejí, a není tak možné reagovat na aktuální trendy na trhu. Je nutné počítat s výkonnostní rezervou pro příští roky z důvoju předpokládaného rozvoje firmy a pořídit server s cca 20 % větším výkonem. Předpokládá se, že údržbu a provoz si zajišťuje zákazník vlastními silami ve spolupráci s dodavateli hardwaru a softwaru. Obnova hardwaru a softwaru je nutná přibližně každých 5 let.

Pronájem Microsoft Office 365

V tomto modelu využívá zákazník cloudovou sadu Microsoft Office 365.

V cloudovém modelu platí zákazník měsíčně částku 14 175 Kč a celkové náklady (TCO) za 5 let budou činit více než 1,36 miliónu Kč, což představuje oproti tradičnímu řešení úsporu 27%.* Zákazník bude využívat kompletní řešení Office 365, což je plně integrovaný systém pro komunikaci a spolupráci uvnitř i vně organizace, přičemž přenese starosti s údržbou infrastruktury, průběžných aktualizací a upgradu na dodavatele – tedy společnost Microsoft. Namísto jednorázových investic přechází k pravidelným provozním nákladům.

Microsoft provozuje největší podnikový cloud na světě s více než 20 milióny zákazníků – spolehlivé, bezpečné řešení s pokročilou podnikovou správou. Je zajištěna bezproblémová kompatibilita při komunikaci s okolním světem a vzájemná integrace všech aplikací včetně integrací s informačními systémy uvnitř firmy. Zákazník má k dispozici známé prostředí pro práci s aplikacemi Microsoft Office včetně plnohodnotného off-line režimu na jakémkoli zařízení (PC, MAC, iPad, Android, iPhone, Windows Phone).

* Uvedené ceny byly kalkulovány s kurzem 27 Kč/EUR a jsou pouze orientační, konečné ceny stanoví příslušní partneři Microsoftu dle aktuálních cenových podmínek, konkrétních řešení, využívaných aplikací apod. Řešení pronájmu obsahuje vysokou dostupnost, v případě zajištění vysoké dostupnosti u tradičního řešení je nutné přidat další hardware a licence. Náklady uváděné v tomto článku vycházejí z vzorových příkladů uvedených v materiálech Microsoftu; v případě zájmu o podrobnější specifikace zde uvedených nákladů nebo kalkulaci dalších řešení prosím kontaktujte náš tým pro cloudová řešení Microsoftu.

Odkazy na minulé články tohoto seriálu

Microsoft Office 365: od tradičních podnikových aplikací ke cloudové sadě MS Office 365
Pronájem Microsoft Office 365: bezpečná práce odkudkoliv s předvídatelnými náklady bez počátečních investic
Pronájem IT infrastruktury v Microsoft Azure: předvídatelné náklady, minimální investice, vysoká bezpečnost
Pořízení nové IT infrastruktury: zvolíte tradiční nebo cloudové řešení?

Nabídka Arrow pro cloudové služby Microsoftu

Arrow nabízí jako Microsoft CSP pronájmy licencí a služeb Microsoftu a prostřednictvím ArrowSphere také přímé propojení služeb dalších dodavatelů se službami dostupnými v Microsoft Azure velmi efektivně z jednoho místa. Resellerům s přidanou hodnotou (VAR), poskytovatelům manažovaných služeb (MSP) a nezávislým dodavatelům softwaru (ISV) nabízíme služby cloudové platformy Microsoft Azure, Microsoft 365, Office 365, Dynamics 365, Enterprise Mobility Suite a také licencování v rámci licenčního programu Microsoft SPLA. Díky partnerské cloudové platformě ArrowSphere mohou reselleři, MSP a ISV využít řady služeb s přidanou hodnotou včetně přímé integrace řešení různých dodavatelů, reportingu, implementační a poprodejní podpory, nástrojů pro vyhodnocení přechodu na cloud nebo účtovacích služeb.

Kontakt pro více informacíJakub Müller
Business Development Manager

+420 720 759 743

jakub.muller@arrow.com
Zpracováno s využitím materiálů společnosti Microsoft.


Jiří Bednář, 31. ledna 2019