Informace

Vytisknout článek

Thales payShield 10K zvyšuje výkon, vylepšuje efektivitu provozu a nabízí vyšší úroveň ochrany


Nový platební hardwarový bezpečnostní modul (HSM) payShield 10K umožní zákazníkům snadno a bezpečně nasazovat inovativní platební technologie.

Nový platební HSM zabezpečuje digitální platby při nízkých provozních nákladech a minimální spotřebě energie. Zjednodušuje rovněž provoz a podporuje nejnovější standardy pro platby v reálném čase, otevřené bankovnictví (open banking) a bezpečné vzdálené obchodní transakce.Odpovědný přístup k ochraně životního prostředí

Řešení payShield pomáhá zákazníkům při dosahování jejich cílů v oblasti "zelených" datových center a snižování nákladů díky rozšířeným provozním funkcím a technikám pro správu napájení. Ty se projevují v nižší celkové spotřebě energie, v některých případech až o 40%, a to dokonce i při dvojím provádění kryptografických operací. payShield 10K může být bezpečně vzdáleně spravován, což umožňuje jeho nasazování i v neosvětlených datových centrech.

Zjednodušení provozu a vyšší ochrana

Řešení payShield 10K se vyznačuje rovněž zjednodušením nasazování a provozu. Proces updatu firmwaru byl zredukován na desetinu při zajištění všech nutných bezpečnostních kontrol pro autenticitu a integritu kódu.

Silnější ochrana proti útokům je klíčovou komponentou řešení payShield 10K. V případě útoku systém okamžitě vymaže klíče a citlivá data a navíc je trvale vypnut, jestliže je indikován pokus o získání přístupu k vnitřnímu modulu zabezpečení. Tato pokročilá úroveň ochrany přímo reaguje na obavy bezpečnostních a IT týmů: podle zprávy 2019 Thales Data Threat Report-Global Edition se polovina z nich obává vystavení a zneužití údajů z platebních karet nebo jiných citlivých osobních informací.

Pro vyšší odolnost provádí payShield nově na pozadí monitorování systémových procesů HSM a aplikačního kódu s cílem detekovat abnormality a automaticky reagovat bez nutnosti zásahu uživatele.

Podrobnější informace

Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení Thales/Gemalto.


Jiří Bednář, 26. května 2019