Informace

Vytisknout článek

Pořízení nové IT infrastruktury: zvolíte tradiční nebo cloudové řešení?


Ve druhé části seriálu věnovaného cloudovým řešením Microsoftu se budeme podrobněji věnovat srovnání lokální a cloudové infrastruktury, a to zejména z hlediska celkových nákladů na pořízení nové IT infrastruktury a její provoz v průběhu následujících 5 let.

V první části seriálu s názvem "Pronájem IT infrastruktury v Microsoft Azure: předvídatelné náklady, minimální investice, vysoká bezpečnost" jsme se zaměřili na hlavní důvody, proč se zákazníkům vyplatí přesun jejich infrastruktury do cloudu Microsoft Azure. Na tento článek dnes navážeme konkrétním srovnávacím příkladem.

Jestliže se přiblíží doba, kdy zákazník potřebuje nahradit již zastaralé nebo jinak nevyhovující servery, má dnes zhruba dvě možnosti. Tradiční pořízení nákupem do firmy nebo pronájem infrastruktury, která běží v datovém centru poskytovatele. Příklad níže porovnává obě možnosti, lokální a pronajaté od Microsoftu; jde o pořízení 3 nových serverů (aplikačního, databázového a webového).

Tradiční řešení

Zákazník si pořídí nové 2 servery propojené do Hyper-v clusteru kvůli zajištění redundance a vysoké dostupnosti. V případě výpadku jednoho HW serveru se virtuální stroje přesouvají na druhý (failover).

V tomto modelu čekají zákazníka v prvním roce investice ve výši téměř 830 tisíc Kč, celkové náklady na vlastnictví za 5 let se vyšplhají přes 1,3 miliónu Kč.* Lokální infrastruktura musí zajistit rychlou komunikaci počítačů s interními servery a daty. Webový server, e-shop či mobilní aplikace mohou být ve špičkách přetížené a zákazník musí počítat i s výkonnostní rezervou pro příští roky vzhledem k rozvoji firmy, novějšímu softwaru apod. – což znamená nutnost předimenzování infrastruktury přibližně o 20%. Údržbu a provoz si zajišťuje zákazník vlastními silami ve spolupráci s dodavateli hardwaru a softwaru; počítat by měl rovněž s tím, že při poruchách může obnova trvat hodiny či dny. Vzhledem k zastarávání techniky je nutná obnova hardwaru přibližně každých 5 let. Zhruba 2/3 nákladů na server představují licence a práce spojené s provozem. Do celkových nákladů je nutné zahrnout rovněž provozní náklady, jako jsou elektřina, chlazení, zálohování, přístupové licence uživatelů (Windows Server, SQL atd.).

Cloudové řešení (IaaS Microsoft Azure)

Novou infrastrukturu si zákazník pronajme v datovém centru Microsoftu, lokálně mu zůstávají PC, popřípadě další servery, které chce mít u sebe (jako print server, AD apod.)

V cloudovém modelu platí zákazník měsíčně částku 14 300 Kč a celkové náklady za 5 let budou činit téměř 950 tisíc Kč, což představuje oproti tradičnímu řešení úsporu 29%.* Zákazník platí přesně jen za ty služby, které spotřeboval. Servery umí přidat či ubrat výkon podle potřeby; není tak nutné předimenzovávat výkon při pořizování. Komunikace se servery a daty probíhá přes internetové šifrované spojení (je potřeba kvalitní připojení, popřípadě i záložní). Údržbu a provoz zajišťuje Microsoft pod SLA a smluvně garantuje dostupnost 99,9 – 99,95 % (dle typu služby). Obnova hardwaru je kontinuální bez přerušení. Zhruba 2/3 ceny virtuálního stroje představují licence a práce spojená s provozem, náklady jako elektřina, chlazení, šifrování, pokročilá ochrana, přístupové licence uživatelů (Windows Server) jsou již započítány do ceny serveru.

Rozložení nákladů na pořízení a provoz v průběhu 5 let* Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečné ceny stanoví příslušní partneři Microsoftu dle aktuálních cenových podmínek, konkrétních řešení, využívaných aplikací (ERP) apod. Náklady uváděné v tomto článku vycházejí z vzorových příkladů uvedených v materiálech Microsoftu; v případě zájmu o podrobnější specifikace zde uvedených nákladů nebo kalkulaci dalších řešení prosím kontaktujte náš tým pro cloudová řešení Microsoftu.


Nabídka Arrow pro cloudové služby Microsoftu

Arrow nabízí jako Microsoft CSP pronájmy licencí a služeb Microsoftu a prostřednictvím ArrowSphere také přímé propojení služeb dalších dodavatelů se službami dostupnými v Microsoft Azure velmi efektivně z jednoho místa. Resellerům s přidanou hodnotou (VAR), poskytovatelům manažovaných služeb (MSP) a nezávislým dodavatelům softwaru (ISV) nabízíme služby cloudové platformy Microsoft Azure, Microsoft 365, Office 365, Dynamics 365, Enterprise Mobility Suite a také licencování v rámci licenčního programu Microsoft SPLA. Díky partnerské cloudové platformě ArrowSphere mohou reselleři, MSP a ISV využít řady služeb s přidanou hodnotou včetně přímé integrace řešení různých dodavatelů, reportingu, implementační a poprodejní podpory, nástrojů pro vyhodnocení přechodu na cloud nebo účtovacích služeb.

Kontakt pro více informacíJakub Müller
Business Development Manager

+420 720 759 743

jakub.muller@arrow.com
Zpracováno s využitím materiálů společnosti Microsoft.


Jiří Bednář, 22. října 2018