Informace

Vytisknout článek

Školenie VMware Virtual Infrastructure 3: Deploy, Secure & Analyze


Tento kurz Vás pripraví na skúšku VMware VCP, ktorá je nutnosťou pre získanie titulu VCP (VMware Certified Profesional). Školenie je určené prevažne pokročilým administrátorom operačných systémov a/alebo absolventom kurzov VMware Virtual Infrastructure 3: Inštalácia a konfigurácia, k rozšíreniu znalostí a doplneniu o špeciálne funkcie, ktoré nie sú súčasťou základného kurzu.

Prehľad všetkých VMware školení a termínov nájdete na http://www.soft-tronik.sk/skolenia

Kód školeniaDSA
Termín školeniaV prípade záujmu kontaktujte jana.halagova@soft-tronik.sk
Miesto školeniaŠkolenie sa uskutočňí v priestoroch spoločnosti SOFT-TRONIK SK v Bratislave

SOFT-TRONIK SK
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
Čas školeniaPrvý deň: 9:30 - 17:00 hod
Ostatné dni: 9:00 - 16:00 hod
Čo získateToto školenie je zamerané na integráciu virtuálnej infraštruktúry, realizácie predpísaných inštalácií serveru ESX, VMware HA, plánovanie distribuovaných zdrojov, konsolidované zálohovanie VMware, konfiguráciu Update Managaera a zabezpečenia celej virtuálnej infraštruktúry. Školenie slúži k rozšíreniu znalostí a doplneniu vedomostí o špeciálne funkcie, ktoré nie sú súčasťou základného kurzu.
Účasť na kurze VMware Virtual Infrastructure 3: Deploy, Secure & Analyze je certifikovaným kurzom využiteľným pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky VMware VCP a toho, aby ste sa stali profesionálmi s certifikátom Vmware.
Určené prePrevažne pokročilým administrátorom operačných systémov, správcom systémov, ktorí majú prax s VMware Virtual Infrastructure 3: Inštálacia a konfigurácia, ktorí sú zodpovední za využívanie VMware v organizácii alebo absolventom kurzov VMware Virtual Infrastructure 3: Inštalácia a konfigurácia.
Vstupné predpokladyÚspešné dokončenie kurzu VMware Virtual Infrastructure 3: Inštalácia a konfigurácia, alebo prax s virtuálnou infraštruktúrou a zároveň úspešné zvládnutie pre-testu, ktorý bude zaslaný na Váš email po vyžiadaní.
Cena bez DPH1590 EUR
Výukové metódy Interaktívna prezentácia a praktická aplikácia formou samostatných cvičení a skupinových činností. Celkom teda 40% teória a 60% praktické cvičenia.
LektorFrantišek Ferenčík - VMware Certified Instructor (certifikovaný spoločnosťou VMware)
Je pracovníkom technickej podpory spoločnosti SOFT-TRONIK SK, s.r.o. pre produkty VMware.
Popis školeniaModul 1: Storage Administration
Spravovanie Virtual Machine File Systems (VMFS) priestorov
Popis funkcie Storage VMotion
Modul 2: Network Administration
Konfigurácia a zabezpečenie virtuálnych sietí
Konfigurácia software iSCSI radiča
Spravovanie service console firewall
Modul 3: Monitorovanie
Analýza a monitorovanie výkonu za použitia esxtop a grafických nástrojov
Konfigurácia a spravovanie technológie DRS cluster
Modul 4: Vysoká dostupnosť a zabezpečenie
Konfigurácia špeciálnych funkcií VMware HA cluster
Záloha a obnova virtuálnych počítačov za pomoci VMware Consolidated Backup
Modul 5: Údržba systému
Konfigurácia a aplikácia zmien za pomoci VMware Update Manager
Modul 6: Modifikácia logov
Konfigurácia logov na VirtualCenter a ESX serveru
Konsolidácia a rotácia logov
Modul 7: Zabezpečenie Servisnej konzole
Konfigurácia SSH, sudo, TCP Wrappers
Modul 8: ESX Server Provisioning
Využitie serveru ESX pre hromadné inštalácie
RegistráciaRegistrácia na školenie prostredníctvom on-line registrácie alebo zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu jana.halagova@soft-tronik.sk
Odoslaním registrácie na školenie prehlasujem, že som oboznámený s podmienkami registrácie (vrátane stornopoplatkov) a zaväzujem sa k ich plneniu.
Podmienky registrácie na školenie

Příloha-soubor:

DSA.pdfprihlaska.doc


Jana Halagová, 25. června 2009