Informace

Kompetenční centrum

Bezpečnost dat

Juniper Networks

V oblasti bezpečnosti dat si můžete ověřit řadu technologií společnosti Juniper Networks, která zajišťuje ochranu od síťové vrstvy až po vrstvu aplikační. Jedná se o následující produkty:
 • Juniper Security Analytics (virtuální SIEM zařízení)
 • Unified Access Control (řízení přístupu na bázi 802.1x)
 • Intrusion Detection and Prevention (SRX100 a SRX240)
Uvedená řešení vám umožní otestovat si:
 • nastavení zdrojů logů a eventů
 • vyhodnocení bezpečnostních incidentů
 • reporting
 • správu Juniper bezpečnostních a síťových prvků z jednotného prostředí centrálního dohledu
 • práci s konfiguracemi
 • vytvoření pravidel pro správu přístupu přes 802.1x
 • správu zařízení bez možnosti instalace software suplicanta
 • kooperaci s Juniper firewally
 • reakci na síťové útoky
 • správu osmi detekčních mechanismů prvku
Kontakty:

Juniper Networks