Informace

Zákon o elektroodpadu


Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vás touto cestou seznámit s realizací zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely č. 7/2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech č. 2002/96/ES známé pod názvem „Zákon o elektroodpadu“. Prováděcí předpisy, na které zákon odkazuje, dosud nebyly vydány a jejich pracovní znění je zveřejněno na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Z těchto předpisů vyplývá výrobcům/dovozcům elektrozařízení uvedených v Příloze tohoto zákona povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

Společnost SOFT-TRONIK, a.s. se stala členem kolektivního sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidaci IT produktů a spotřební AV elektrotechniky spolu s ostatními distributory a výrobci do systému zapojenými. Recyklační poplatek bude fakturován na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu, přičemž tento je dále přeúčtováván i Vámi jako dealerem dalšímu kupujícímu tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste Vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Výše recyklačního poplatku ( u firmy REMA nazýván finančním příplatkem) pro jednotlivé typy produktů byla předložena ke schválení Ministerstvu životního prostředí a navrhovaná výše je zveřejněna na www.remasystem.cz.

Příklady finančního příplatku k jednotlivým typům produktů

Stolní osobní počítač - 65 Kč
LCD monitor - 33 Kč
Laptop osobní počítač - 25 Kč
Laserová tiskárna - 64 Kč
Rozbočovač/přepínač hub - 11 Kč
UPS/záložní zdroj pro PC - 100 Kč

Po dohodě se všemi ostatními výrobci a distributory bude přistoupeno k aplikaci poplatku na likvidaci elektroodpadu od 1.9.2005

Vzhledem k tomu, že součástí kolektivního sběrného systému se stali všichni významní dovozci a distributoři IT, doporučujeme v případě, že Vaše společnost je výrobce na dovozce elektrozařízení ve smyslu „Zákona o elektroodpadu“ Vaši registraci v rámci sběrného systému REMA.

Závěrem je potřeba Vás upozornit na ust. §37j odst. 4 zákona: „Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle §37i, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených v tomto dílu zákona“ , z čehož plyne, že v případě, kdy Váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu výše uvedenými zákony, vystavuje se jako dealer nebo konečný prodejce povinnosti převzetí odpovědnosti za daného výrobce/dovozce.

V Ostravě dne 1.září 2005

Tomáš Zářický
CFO
SOFT-TRONIK, a.s.