Informace

Kompetenční centrum

Virtualizace desktopů

VMware View ve spojení s F5 FirePass

Vyzkoušet si můžete jednoduchost tvorby a následné správy virtuálních desktopů u produktů společnosti VMware. Na jednotlivých desktopech můžete:
  • simulovat každodenní zátěž reálných uživatelů
  • vyhodnocovat jednotlivé konfigurační kroky produktu VMware View vedoucí ke správné a efektivní optimalizaci celého desktopového prostředí.
Z důvodu zajištěni vysoké dostupnosti a bezpečnosti celeho demo centra je pro přístup na demo centrum využit produkt od společnosti F5 FirePass® SSL VPN. Tento produkt zajišťuje plné využití protokolu PCoverIP, který využívá VMware View prostředí k efektivnímu zobrazení uživatelského desktopu přes heterogenní internetovou síť.

Citrix XenDesktop

Řešení Citrix XenDesktop vám umožní vyzkoušet si technologie z podhledu uživatele i z pohledu správce:
  • zabezpečený přístup k virtuálnímu desktopu pomocí výkonného ICA/HDX protokolu přes Citrix NetScaler
  • virtualizaci aplikací a jejich použití v prostředí virtuálního desktopu na základě pracovních rolí
  • správu životního cyklu aplikací a desktopových operačních systémů
Kontakty:

VMware
Citrix