Informace

Kompetenční centrum

Ukládání dat

NetApp

V rámci kompetenčního centra vám poskytneme demo jednotku, kterou si můžete nainstalovat ve vlastním prostředí a otestovat si tak všechny funkcionality poskytované daným typem datového úložiště. K dispozici je diskové datové úložiště NetApp FAS2020 vybavené disky o kapacitě 6x300GB SAS 15k a iSCSI konektivitou. Toto datové úložiště umožňuje otestovat:
 • úsporu úložného prostoru bez negativního vlivu na výkon zařízení
 • alokaci úložné kapacity
 • rychlost přístupu k datům
 • úsporu fyzické úložné kapacity
 • nastavení priorit využití úložné kapacity
 • ochranu proti výpadkům
Symantec

V kompetenčním centru je nainstalována technologie Symantec pro zálohování:
 • Backup Exec
 • Backup Exec Appliance
 • System Recovery
 • NetBackup
 • Enterprise Vault for MS Exchange
 • Enterprise Vault for File System
Ověřit si můžete následující funkcionality:
 • zálohování Win OS a databází, VMware VI, granulární obnova souborů a aplikačních dat, reduplikace
 • kompletní zálohování a (granulární) obnova celých systémů, i na jiný hardware, včetně migrace p2v, v2p
 • zálohování a obnova heterogenních prostředí, reduplikace, replikace deduplikovaných dat, SAN zálohování
Pro správu a virtualizaci datových úložišť jsou nainstalovány technologie:
 • Storage Foundation: File System (Unix/Linux), Volume Manager, Volume Replicator
 • Cluster Server
Uvedené technologie vám umožní testovat:
 • management diskových úložišť a volumů, změna layoutu RAID svazků, hot-relocation atd. za chodu
 • clusterování aplikací, clusterování virtualizovaných aplikací
Kontakt:

NetApp
Symantec