Informace

Kompetenční centrum

Serverová virtualizace

VMware vSphere

V našem kompetenčním centru lze vyzkoušet kompletní funkcionalitu produktové řady VMware vSphere. Můžete nasimulovat, nastavit a odzkoušet veškeré oblasti reálného života datových center, mezi které patří řešení:
 • vysoké dostupnosti mezi datovými centry
 • zálohování a obnovy jednotlivých prostředí
 • konsolidace stávajícího prostředí na virtuální
 • veškeré instalace a konfigurace komponent produktové řady VMware vSphere
Citrix XenServer

V rámci instalace Citrix XenServeru si můžete vyzkoušet:
 • vytvoření a správu virtuálního serveru
 • migraci virtuálního serveru mezi fyzickými servery za běhu, tzv. XenMotion
 • propojení s Active Directory za účelem definice správců
 • vytváření a správu snapshotů
K dispozici jsou také rozšiřující správní nástroje Citrix Essentials for XenServer:
 • nastavení a provoz vysoké dostupnosti
 • nastavení a správa workload balancingu (automatické umísťování virtuálních serverů na základě zatížení fyzických serverů)
 • monitorování, výstrahy (alerty), reportování
Kontakty:

VMware
Citrix