Informace

Partnerské programy

Jedním z významných přínosů začlenění naší společnosti do mezinárodní skupiny Arrow ECS je možnost vzájemné výměny zkušeností mezi národními pobočkami holdingu a rovněž možnost přebírání úspěšných a osvědčených konceptů a strategií v mnoha oblastech působení. Mohli jsme tak využít zkušeností z jiných evropských trhů a rozšířit oblast partnerské spolupráce o komplexní sadu programů, které napomáhají partnerům prosadit se na vysoce konkurenčním trhu IT.

Arrow ECS upravil pro podmínky českého trhu programy, které jsou v rámci holdingu již několik let úspěšně využívány, a doplnil je několika vlasními novinkami. V nabídce jsou v současné době programy, které usnadňují partnerům proces přípravy na autorizace, pomáhají jim seznamovat se s nejnovějšími technologiemi výrobců a umožňují je prezentovat jejich zákazníkům na výstavách a seminářích, nebo i testovat aplikace a systémy přímo u koncových zákazníků.

Oblasti pokrývané partnerskými programy

Autorizace - pomoc při autorizacích a certifikacích producentů - školení, organizační příprava
Nové technologie - pomoc při vývoji a portaci aplikací do nových prostředí, testování nových systémů
Marketingová podpora - pomoc při financování marketingových aktivit, příprava a realizace seminářů, zápůjčky produků pro prezentace a výstavy
Obchodní příležitosti - pomoc partnerům při jejich prosazení se u koncových zákazníků - testování zákaznických aplikací, realizace pilotních projektů, podpora v nových oblastech podnikání