Informace

Business Intelligence (BI)

Dnešní svět je ve stále se zvyšující míře řízen daty. Průměrná organizace má k dispozici více dat než kdykoli dříve a je pravděpodobné, že zná a využívá pouze tradiční, strukturovaná data – a nevěnuje pozornost řadě dalších datových zdrojů generovaných sociálními sítěmi, zařízeními, cloudy nebo internetem věcí.

Moderní, inteligentní řešení (BI) mohou přinést organizacím řadu výjimečných přínosů včetně následujících:
  • Zlepšení konkurenční pozice
  • Zlepšení rozhodovacích procesů
  • Rychlejší odezvy na změny
  • Vyšší výkonnost podniku
Naši obchodní partneři naleznou v nabídce Arrow řešení, která jim pomohou dosahovat těchto přínosů u jejich zákazníků. Technologická řešení doplňuje Arrow o expertízy, které pomohou partnerům s projekty zaměřenými na inteligentní využití strukturovaných i nestrukturovaných podnikových dat v následujícíh oblastech:
  • Sběr dat ze všech dostupných zdrojů – od internetu věcí po sociální média.
  • Ukládání dat ve vhodných úložných repozitářích pro libovolný typ dat.
  • Správa dat a jejich příprava pro využití u nejrůznějších typů uživatelů.
  • Analýza dat prostřednictvím nástrojů a metodologií, které mění surová data v cenné obchodní informace.
  • Vizualizace dat pro rychlou orientaci v reálném čase a optimální rozhodování.
  • Ochrana dat a jejich bezpečnost pro eliminaci interních i externích hrozeb.

Splunk je předním světovým dodavatelem řešení pro širokou analýzu strojových dat a jejich maximální využití v různých oblastech firemních činností. Software a cloudové služby Splunk umožňují prohledávat, monitorovat, analyzovat a vizualizovat velké objemy strojově generovaných dat pocházejících z internetových stránek, aplikací, serverů, sítí, snímačů a mobilních zařízení. Řešení Splunk nacházejí uplatnění v oblastech jako infrastruktura a IT operace, firemní aplikace, bezpečnost a zajištění shody, podnikové analytiky, internet věcí a průmyslová data.


Oracle Business Intelligence 12c nabízí uživatelům výkonné a vizuálně skvělé datové analytiky pro podporu rychlejšího a přesnějšího rozhodování.


Microsoft Power BI je služba pro zpracování podnikových analytik, která umožňuje snadné vytváření přehledných výstupů v řádu minut z libovolných dat poskytovaných širokou řadou zdrojů.