Informace

Datová centra

Servery
Srdcem každého datového centra jsou výkonné servery. V této oblasti je na výběr celá škála serverů počínaje platformou x86 určenou zejména pro aplikace v MS Windows prostředí, přes servery s vícejádrovými procesory s vysokou propustností, modularní blade systémy až po vysoce výkonné unixové systémy.


Systémy pro ukládání dat (storages)
Každý den se v datových centrech podniků vygeneruje mnoho terabajtů dat, které je potřeba bezpečně a dostupně uložit. V naší nabídce naleznete úložné systémy a software producentů Oracle a NetApp.


Virtualizace serverů a úložných systémů
Rostoucí počet aplikací a dat vytváří v podnicích tlak na zvyšování počtu serverů a úložných systémů. Virtualizace je cestou, jak stávající hardware efektivně využít. Virtualizační software napomáhá konsolidaci serverů a úložných systémů, optimalizaci vývoje softwaru a cenově dostupnému zajištění obchodní kontinuity.


Vysoká dostupnost
Vysoká dostupnost IT zdrojů zajišťuje uživatelům potřebnou úroveň operativní kontinuity. Spočívá v možnosti přístupu uživatelů do systému ať již pro zaslání informací, aktualizaci jejich práce nebo získání výsledků předcházející práce.


Archivace a zálohování
Zálohování má dva primární účely: prvním je možnost obnovy dat po výpadcích nebo katastrofách, druhým pak obnova souborů, které byly náhodně smazány nebo poškozeny. Zálohy jsou obvykle poslední, nejméně pohodlnou ochranou proti ztrátě dat. Na druhou stranu archivace dat umožňuje "levnější" ukládání dat a přitom zachování jejich dostupnosti pro běžné použití.