Informace

Přístup k datům, aplikacím a desktopům

Akcelerace aplikací
Řešení pro akceleraci aplikací představují zpravidla účelově navržená zařízení, která umožňují několikanásobně zvýšit výkon aplikací a přitom současně snížit náklady na datová centra. Poskytují rovněž přehled o výkonu aplikací u jednotlivých uživatelů, obsáhlou webovou aplikační bezpečnost a pokročilou správu provozu.

WAN optimalizace
Řešení pro WAN optimalizaci zajišťují, že jsou uživatelům uživatelům v pobočkách poskytovány aplikace s dostatečně vysokým výkonem. Umožňují urychlit výkon aplikací v prostředí sítí WAN v průměru 5x až 30x, takže způsob práce uživatelů s aplikacemi je srovnatelný s prací v prostředí sítí LAN. Pro uživatele to znamená zejména méně času stráveného při čekání na pomalé aplikace a více času pro vlastní práci s aplikací.

Virtualizace aplikací
Virtualizace aplikací je řešení pro doručování Windows aplikací na koncové klientské zařízení. Umožňuje tak IT oddělením poskytovat aplikace bezpečně jako službu na vyžádání. Zároveň zajišťuje do budoucna flexibilitu pro implementaci nových aplikací. Součástí řešení jsou koncová zařízení - terminály.

Virtualizace desktopů
Virtualizace desktopů umožnuje nahradit tradiční PC virtuálními stroji, které jsou spravovány v datových centrech. Tímto krokem je možné využít výhody virtualizace i na desktopu: zajištění obchodní kontinuity, zotavení po katastrofách, snížení nákladů díky zjednodušení správy desktopů, lepší aplikační kompatibilita.

Bezpečnost aplikací
Stále více aplikací je zpřístupněno přes webové rozhraní a to s sebou přináší rizika. Aplikační firewall chrání webové aplikace před útoky na aplikační úrovni, před krádeží a úniky podnikových nebo zákaznických dat na principu povolování a blokování klientských požadavků.