Informace

Kompetenční centrum

Otestujte si IT řešení ještě před nasazením do reálného provozu – v kompetenčním centru společnosti Arrow ECS!

Nové informační technologie kladou velké nároky na architekturu řešení, správný výběr technologie nebo produktu, jejich nastavení a začlenění do stávající infrastruktury. Služba „Kompetenčního centra“ nabízí našim obchodním partnerům a koncovým zákazníkům plnou technickou i vědomostní podporu, jestliže si zvolí produkt nebo řešení dodávané naší společností. Nejnovější technologie předních IT dodavatelů, které jsou v kompetenčním centru instalovány, umožňují seznámit se v simulovaném provozu s nejnovějšími řešeními nebo si otestovat dodávané řešení ještě před samotnou ostrou instalací.

Jak kompetenční centrum funguje

V kompetenčním centru jsou instalovány technologie našich dodavatelů, které pokrývají všechny oblasti, na které se Arrow ECS zaměřuje. Tyto technologie mohou být v případě potřeby rozšířeny o partnerská řešení. Zájemci mohou tuto službu využívat jak vzdáleně, s možností uživatelského nebo i administrativního přístupu, tak lokálně přímo v prostorách našeho kompetenčního centra v kancelářích v Praze. Samozřejmostí je možnost asistence našeho specialisty, například při nastavení, instalaci, konfiguraci nebo vyhodnocování.

Příklady možného využití služby
  • Prezentace partnerských řešení u zákazníků
  • Ověření kompletních partnerských řešení
  • Možnost vyzkoušení uživatelského přístupu
  • Odzkoušení nových funkcí
  • Seznámení se s novými technologiemi
  • Ověření komplexnosti návrhu
  • Odladění technologií před ostrým nasazením
  • Simulace reálného provozu
IT oblasti, ve kterých můžete využít služeb kompetenčního centra