Informace

Základní informace

O společnosti

Jméno společnosti:Arrow ECS, a.s.
Sídlo společnosti:Ostrava-Mariánské Hory, Tvorkovských 5, PSČ 709 00
IČ:25870424
DIČ:CZ25870424
Spisová značka:B.2434 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obaly

Společnost Arrow ECS uzavřela smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00021537. Potvrzujeme, že dodávané obaly splňují podmínky pro uvádění obalů na trh či do oběhu dle zákona o obalech č.477/2001.

Elektroodpady

Zpětný odběr a oddělený sběr elektroodpadu je prováděn REMA systémem. Více o uplatňování zákona o elektroodpadu ve společnosti Arrow ECS, a.s.