Informace

Technické služby

Nabídka technických služeb poskytovaných společností Arrow ECS zahrnuje následující služby:
 • Analýza a technický návrh řešení
 • Základní instalace
 • Pokročilá instalace
 • Implementace
Analýza a technický návrh řešení

Komplexní IT prostředí nacházíme v dnešní době nejen u velkých korporací, ale i u středních a menších zákazníků. Problémy, které se ve složitých IT prostředích objevují, bývají také složité. Zákazník je vnímá jako “bolest” a hledání řešení pro něj nebývá v prostředí komplexní nabídky IT technologií jednoduché. Stejně tak hledání řešení pro snížení vysokých nákladů na vlastnictví stávající technologie spojené s potřebou jednodušší infrastruktury a nižších nákladů na vlastní provoz (energie, administrace), a to při současném zachování funkčnosti stávajících informačních agend a aplikací, může svou složitostí připomínat úlohu kvadratury kruhu.

Arrow ECS nabízí svým partnerům i koncovým zákazníkům službu “Analýza a technický návrh řešení”, která umožní nalézt v konkrétním prostředí zákazníka správná řešení založená na nejmodernějších technologiích předních světových výrobců, které Arrow ECS přináší na trh v ČR a pro které disponuje silným technických know-how.

Řešení dodá Arrow ECS formou projektu na změnu a doplnění IT infrastruktury zákazníka na míru tak, aby splňovalo zákazníkovy potřeby, řešilo stávající problémy a bylo plně začlenitelné do stávajícího prostředí.

Izolovaná řešení na dodávky technologií jednoho výrobce dodává Arrow ECS zákazníkům v rámci předprodejní podpory zdarma, pro komplexní řešení je určena tato placená konzultační služba.

Základní instalace

Ke všem produktům, které Arrow ECS dodává a které představují současnou technologickou špičku v IT, disponujeme hlubokým technickým know-how. V rámci služby “Základní instalace” nabízíme zákazníkům základní zprovoznění produktu v místě tak, aby bylo možné jej začít používat v konkrétním prostředí.

U hardwarových produktů se jedná nejen o jejich montáž a kabeláž, ale hlavně o zprovoznění jejich základní funkcionality nakonfigurováním konkrétních parametrů v prostředí zákazníka včetně aktualizace firmwarové výbavy produktu a instalace aktuální verze operačního systému u serverů. Službu přitom provádí certifikovaný technik se zkušeností s daným produktem, který má přístup k nejnovějšímu know-how výrobce a může produkt zprovoznit tak, aby fungoval bez problémů dlouho a spolehlivě.

U softwarových produktů je v rámci této služby dodána základní instalace v místě, a to včetně nastavení parametrů pro provoz v konkrétním prostředí, a také včetně instalace dostupných patchů či aktualizací software tak, aby produkt od začátku fungoval s maximální mírou spolehlivosti.

Správným zprovozněním produktu hned na začátku jeho životnosti v konkrétním IT prostředí tak získává zákazník jistotu bezproblémového chodu produktu a ušetří náklady na řešení problémů v budoucnu.

Pokročilá instalace

Pokročilá instalace produktu zahrnuje svým rozsahem základní instalaci a přidává k ní konfiguraci pokročilých a doplňkových vlastností produktu. Výsledkem je tak produkt zprovozněný v místě u zákazníka nejen po stránce základní funkcionality, ale i jeho integrace do stávajícího IT prostředí tak, že je funkčně sladěn s ostatními technologiemi.

Příkladem může být konfigurace konkrétní bezpečnostní politiky na firewallu, integrace antispamové brány do stávajícího e-mailového systému, konfigurace celé farmy virtuálních serverů s vysokou dostupností včetně sdílených diskových polí, konfigurace HW zón u enterprise serverů, instalace softwarových virtuálních strojů v prostředí OS Solaris, instalace cluster platformy pro vysokou dostupnost aplikací, konfigurace zálohovací politiky, instalace síťového zálohování klientů různých OS, apod.

Instalační služba je ohraničena zadáním zákazníka, nezahrnuje tvorbu implementačního projektu.

Implementace

Implementace je komplexní služba určená pro úplné nasazení složitějších produktů nebo produktových celků z nabídky Arrow ECS v prostředí zákazníka. Nedílnou součástí této služby je tvorba implementačního projektu, který v technicky dostatečně podrobné míře popíše cíl projektu, výchozí stav, navržené řešení a kroky při jeho nasazení tak, aby bylo cíle projektu dosaženo v zákazníkem stanoveném čase, kvalitě a s co nejmenším dopadem na stávající provoz.

Zatímco u instalací je na zákazníkovi, aby specifikoval požadované technické parametry, u implementace pomáhá stanovovat potřebné parametry Arrow ECS, a to v rámci tvorby implementačního projektu.

Implementace zahrnuje:
 • implementační projekt
 • pokročilé instalace produktů
 • testovací provoz
 • vyladění parametrů
Příkladem implementace může být nasazení
 • intrusion detection nebo UAC (Unified Access Control) systému v LAN zákazníka
 • vysoce dostupných aplikací - například databází - v clusterovém provedení
 • zálohovacího systému včetně zálohovací politiky a on-line zálohování aplikací
 • a další...