Informace

Thales/Gemalto
Pořádané akce Promo AktualityKontaktní údaje


Obchodní kontakt

Ondřej Mikuš
Business Development Manager


+420 734 657 566

ondrej.mikus@arrow.com
Technická podpora

Jiří Petrásek
System Engineer Application Delivery

+420 739 243 704

jiri.petrasek@arrow.com

 
Thales/Gemalto

Řešení Thales/Gemalto pro ochranu identit a dat pomáhají chránit digitální služby a soukromí zákazníků:
  • Šifrování dat. Tato řešení zabezpečují citlivá data v datových centrech, cloudech, řešeních pro big data a kontejnerových prostředích. Pod značkou Vormetric přinášejí na trh datovou bezpečnostní platformu, řešení pro správu bezpečnosti, šifrování aplikací, systémů, kontejnerů, souborů, adresářů a svazků, ochranu Teradata databáze a orchestraci.
  • Tokenizace dat. Tokenizace Vormetric a příbuzná řešení chrání citlivá data na aplikační úrovni a významně snižují náklady na zajištění shody a vyhovění předpisům jako GDPR a PCI DSS. Tokenizace Vormetric s dynamickým maskováním dat chrání data na aplikační úrovni prostřednictvím jednoduchých RESTful API volání nahrazujících citlivá data komplexní škálou mechanismů pro transformaci dat.
  • Platební hardwarové bezpečnostní moduly (HSM) payShield. Tyto HSM moduly, které jsou určeny pro platební systémy, zajišťují vydávání pověření, zpracování transakcí a správu klíčů.
  • Zařízení SafeNet DataSecure stojí v centru  řešení SafeNet pro šifrování a kontrolu dat. S využitím hardwarového šifrování nabízejí zařízení DataSecure ochranu pro širokou škálu datových typů. Poskytují jednotnou platformu s funkcemi šifrování dat a granulárního řízení přístupu, která může být využita u databází, aplikací, v prostředí mainframů nebo u individuálních souborů. Díky centralizované správě klíčů, politik a základních funkcí zjednodušují zařízení DataSecure administraci, napomáhají k zajištění shody s předpisy a maximálně zvyšují úroveň zajištění bezpečnosti.
  • Hardwarový bezpečnostní modul (HSM) je dedikovaný kryptovací procesor, který je navžen speciálně pro ochranu kryptovacích klíčů po celou dobu jejich životnosti. Hardwarové bezpečnostní moduly představují spolehlivé řešení, které chrání kryptografickou infrastrukturu zákazníků z celého světa dbajících na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti tím, že bezpečně spravují, zpracovávají a ukládají kryptografické klíče do dobře zabezpečeného a proti zneužití odolného zařízení.
  • Součástí distribučního portfolia Arrow jsou také další řešení Gemalto jako PKI a Smart Cards.
Distribuční smlouva s Arrow rovněž zahrnuje různé služby s přidanou hodnotou, ke kterým patří technická podpora při hledání optimálního řešení a garance jeho implementace, finanční podpora prostřednictvím nástrojů pro vyhodnocení podporovaných projektů a marketingová podpora, dále nové obchodní příležitosti a iniciativy pro generování poptávky.
 
Služby Arrow

Nabídka pro cloudové řešení:

Ano

Partnerský program:

Ano

NFR (testovaci verze):

Ano

Testovací a kompetenční centrum:

Ano

Návrh technického řešení:

Ano

Předprodejní konzultace:

Ano

Servisní služby:

Ne

Certifikované školení:

Ne