Informace

VMware
Pořádané akce Promo Aktuality


Vyberte skupinu:Vyberte produkt:

VMware vSphere: Troubleshooting

Tento kurz je složen z převážně praktických laboratorních cvičení a poskytuje administrátorům produktové řady VMware® vSphere™ do hloubky prozkoumat jednotlivé její komponenty. V rámci kurzu jsou podrobně probírány všechny správné postupy, vedoucí k rychlému a efektivnímu vyřešení havarijních stavů, a také jsou probírány všechny možné monitorovací nástroje, vedoucí k odhalení blížící se havárie produktů VMware ESXi/ESX™ a VMware vCenter™ Server.

Délka kurzu
Čtyři dny, instruktorem vedený kurz

Cena
41.000 ,- Kč (bez DPH)

Předpoklady
Jedná se o pokročilý kurz určený pro zkušené administrátory ESX/ESXi serveru a vCenter serveru.

Tento kurz je ideální pro absolventy kurzů:
• VMware vSphere: Install, Configure, Manage
• VMware vSphere: Manage Availability
• VMware vSphere: Manage Scalability
• VMware vSphere: Fast Track.

Určeno pro
Systémové administrátory, systémové inženýry a operátory, administrátory VMware ESX/ESXi server a/nebo VMware vCenter a help desk operátory

Hlavní cíle:
• Použití VMware vSphere klienta a příkazů na servisní konzoli ke konfiguraci a diagnostice možných havarijních stavů
• Použití VMware vSphere klienta a VMware vSphere Management Assistant (vMA) ke konfiguraci a diagnostice možných havarijních stavů na ESX/ESXi serveru
• Použití ESXi v modu technické podpory k diagnostice havárie serveru
• Tvorba a použití network sniffer k zobrazení zátěže na síti
• Použití VMware vSphere klienta a příkazů na servisní konzole k diagnostice produktů VMware VMotion™, VMware Storage VMotion, VMware High Availability, VMware Distributed Resource Scheduler a
problémů se startem virtuálních počítačů

Modul 1: Představení kurzu

Modul 2: ESXi příkazová řádka sloužící k řešení problémů
• Instalace a konfigurace vMA
• VMware vSphere příkazová řádka
• Konfigurace ESXi technické podpory a SSH přístup.

Modul 3: ESX, ESXi a vCenter Server Log Files
• View ESX, ESXi a vCenter Server log files
• Konfigurace centrálního log serveru pro všechny ESX/ESXi

Module 4: Sítě a způsoby řešení problémů
• Identifikace a konfigurace vNetwork komponent
• Konfigurace a použití network traffic sniffer

Modul 5: Management a řešení problémů
• Komponenty na managementu vSphere

Modul 6: Storage Troubleshooting
• Zjištění a konfigurace diagnostiky problémů s přístupem na datové úložiště
• Konfigurace iSCSI přístupu

Modul 7: VMotion Troubleshooting
• Řešení problémů a chyb s produkty VMotion a Storage VMotion

Modul 8: VMware HA Cluster Troubleshooting
• Řešení problémů a chyb s VMware HA clusterem

Modul 9: DRS Cluster Troubleshooting
• Řešení problémů a chyb na DRS clusteru

Modul 10: Virtual Machine Troubleshooting
• Analýza power-on operací
• Řešení problémů a chyb se startem virtuálních počítačů

Modul 11: Závěrečné laboratorní cvičení
• Řešení nasimulovaných násobných problémů

Výukové metody
Interaktivní prezentace a praktická aplikace formou samostatných cvičení a skupinových činností. Celkem tedy 25% teorie a 75% praktická cvičení.

Přehled termínů
Přehled nejbližších vypsaných termínů najdete zde.

Kontakt
Pro další informace o školeních, nabídce volných termínů v našem autorizovaném školicím středisku VATC (VMware Authorized Training Center) a pro registraci na Vámi zvolený kurz nás kontaktujte na adrese:

Arrow ECS, a.s.
Tvorkovských 5, Ostrava, Tel: 597 488 862, Fax: 596 622 486
NAGANO OFFICE AND TECHNOLOGY PARK, NAGANO lll, U nákladového nádraží 10, Praha 3,
Tel: 266 109 211, Fax: 283 840 236
Internet: www.arrowecs.cz Email: skoleni@arrowecs.cz